Tenyészetek tartósítása

Tartósítási eljárások

A törzsgyûjtemények az értékes genetikai erõforrásokat jelentõ mikroba törzsek begyûjtése mellett megfelelõ tartósítási eljárásokat alkalmaznak, e törzsek elvesztésének és genetikai állományuk megváltozásának a megakadályozása céljából.

Biztonsági okokból és bármely szabadalmi törzs elvesztése valószínûségének a minimalizálása céljából (amennyiben lehetséges) valamennyi törzset legalább két különbözõ módszerrel kell tartósítani.

A törzsek fenntartására két módszert alkalmazunk párhuzamosan; a fagyasztva szárítást (liofilezés) és a mélyfagyasztást (cseppfolyós nitrogénben való tárolás). Ezek a módszerek megbízhatóan alkalmazhatóak a mikroba törzsek hosszú távú tárolására, a genetikai állományukban bekövetkezõ változások kockázatának minimalizálása mellett.
Gyûjteményünknél a liofilezés az ún. dupla ampullás módszerrel történik. Az ampullákat vákuum alatt forrasztjuk le. Törzsenként legalább 25 ampulla készül. Törzsenként néhány példány szívószálban vagy mûanyag csõben, cseppfolyós nitrogénben kerül tárolásra.

A szabadalmi letéteket elkülönítve, elzárt helyiségben tároljuk.
A szabadalmi letétek esetében a technikai és adminisztratív eljárások során a Mezõgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyûjteménye a törvényes elõírásoknak megfelelõen a Budapesti Szerzõdés vonatkozó elõírásait követi. A törzsekre vonatkozó dokumentumokat páncélszekrényben tartjuk. Mind a törzsekhez, mind a dokumentumokhoz csak az arra jogosult személyzetnek van hozzáférése.