History

Short history

 

The predecessor of NCAIM, the Hungarian Microbiological Gene Bank (HMGB) was established in 1974. In the early years, the HMGB existed as a decentralised organisation. It consisted of some 30 research- and industrial laboratories that were grouped according to their special expertise such as plant protection, soil-, medical-, veterinary-, food microbiology and so on. The co-ordinating centre resided in our culture collection at the Department of Microbiology of the University of Horticulture and Food Science, Budapest.

Between 1983-1986 the Hungarian Biotechnology Program of National Community for Developments provided substantial support to our collection for development. In 1985 the Hungarian Government designated our collection as a national culture collection and the name of the collection was changed to National Collection of Agricultural and Industrial Micro-organisms (NCAIM). In the following year, on June 1. 1986 NCAIM acquired the status of an International Depositary Authority.

NCAIM became independent from the Department of Microbiology in January, 1994. Since then, the culture collection has existed as a separate Department. Following several reorganisation and renaming of the university hosting our collection, NCAIM is currently affiliated with the Institute of Food Science and Technology of the Hungarian University of Agriculture and Life Sciences.

The main activities of NCAIM are to

•    accept and maintain patent deposits according to the regulations of the Budapest Treaty

•    accept and maintain safe deposits according to the Hungarian regulations

•    collect, preserve and maintain bacteria, filamentous fungi and yeasts with relevance for biotechnology, different areas of microbiology and to teaching

•    ex situ preservation of microorganisms representing Hungarian microbiodiversity

•    supply institutions, scientists, and students with cultures

•    offer identification services to the industry and research laboratories

•    provide data on NCAIM strains in form of online catalogue

•    provide consultations.

 

Cultures maintained in the open collection of NCAIM and its predecessor

 

 

1976

1986

2021

Bacteria

38

218

1431

Filamentous Fungi

92

168

333

Yeast

75

470

1858

Total

205

856

3586

 

 

Patent deposits maintained at NCAIM according to the regulations of the Budapest Treaty (2021)

 393

Safe deposits maintained at NCAIM (2021)

 363

 

Research Activity at NCAIM

•       Study of survival of microorganisms preserved and maintained with different methods

•       Study of the yeast biota of natural and man-made habitats

•       Study of yeast  biodiversity in foods and beverages

•       Classification and identification of yeast strains, description of new yeast species

•       Taxonomic study using modern molecular biology methods

•       Consultancy for hygiene in factories

•       Investigations of spoilage of food products, beverages etc. during transport and storage

•       molecular characterisation of industrial starter yeast cultures

 

Methods used at NCAIM

•       Barcoding DNA based identification of microorganisms

•       Morphological, physiological and biochemical characterisation of yeasts

 

Membership in International organisations

NCAIM has been a member of the World Federation of Culture Collections (WFCC) since 1976

NCAIM has actively contributed to the European Culture Collection Organisation (ECCO) businesses since 1983

NCAIM is a member of the UNESCO Network of Microbiological Resources Centres (MIRCEN) since 1989. NCAIM is one of the MIRCEN Centres.

 

 

 

Történetünk

 

A Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjtemény (MIMNG) elődje, a Magyar Mikrobiológiai Génbank (HMGB) 1974-ben jött létre. A HMGB a kezdeti években decentralizált szervezetként működött. Körülbelül 30 kutató- és ipari laboratóriumból állt, amelyeket speciális szaktudásuk szerint csoportosítottak, mint például növényvédelmi, talaj-, orvosi-, állatorvosi, élelmiszer-mikrobiológiai stb. A koordináló központ a Budapesti Kertészeti és Élelmiszertudományi Egyetem Mikrobiológiai Tanszékének törzsgyűjteményében működött.

1983-1986 között az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) Magyar Biotechnológiai Programja jelentős támogatást nyújtott gyűjteményünk fejlesztéséhez. A Magyar Kormány 1985-ben nemzeti törzsgyűjteménynek nyilvánította gyűjteményünket, és a gyűjtemény nevét Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményére (MIMNG) változtatta. Szintén 1985-ben a Magyar Kormány a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményét Nemzetközi Letéteményes Szervként jelölte ki, amely státust a MIMNG 1986. június 1- hatállyal nyerte el.  Az MIMNG 1994 januárjában függetlenedett a Mikrobiológiai Tanszéktől. Ezt követően a Törzsgyűjtemény önálló szervezeti egységként működött. A gyűjteményünknek otthont adó egyetem többszöri átszervezését és átnevezését követően az MIMNG jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Élelmiszertudományi és Technológiai Intézetéhez tartozik.

 

 

A Gyűjtemény fő tevékenységei

• szabadalmi letéteket fogad és tart fenn a Budapesti Szerződés előírásai szerint

• a magyar előírásoknak megfelelően, biztonsági letétek fogadása és fenntartása

• a biotechnológia, a mikrobiológia különböző területei és az oktatás szempontjából releváns baktériumok, fonalas gombák és élesztőgombák gyűjtése, tartósítása és fenntartása

• a magyar mikrobiológiai sokféleséget képviselő mikroorganizmusok ex situ megőrzése

• mikroorganizmus tenyészetek biztosítása intézmények, kutatók és hallgatók számára

• azonosítási szolgáltatásokat kínálunk az ipari- és kutatólaboratóriumok számára

• adatokat szolgáltatatunk törzseinkről online katalógus formájában

• kérésre konzultációs lehetőséget biztosítunk

 

Fenntartott törzsek

 

 

1976

1986

2021

Baktériumok

38

218

1431

Penész Gombák

92

168

333

Élesztőgombák

75

470

1858

Összesen

205

856

3586

 

 

Szabadalmi letétek száma a Budapesti Szerződés előírásai szerint (2021)

393

Biztonsági letétek (2021)

363

 

 

Kutatási területünk

 

• Különböző módszerekkel konzervált és fenntartott mikroorganizmusok túlélésének vizsgálata

• Természetes és mesterséges élőhelyek élesztőbiótájának vizsgálata

• Élesztőgombák biológiai sokféleségének tanulmányozása élelmiszerekben és italokban

• Élesztőgomba törzsek osztályozása, azonosítása, új élesztőfajok leírása

• Taxonómiai vizsgálat modern molekuláris biológiai módszerekkel

• Élelmiszerek és italok romlásának vizsgálata

 

Az NCAIM-nél alkalmazott módszerek

 

• Mikroorganizmusok vonalkód-DNS alapú azonosítása

• Élesztőgombák morfológiai, fiziológiai és biokémiai jellemzése

 

Tagság nemzetközi szervezetekben

 

World Federation of Culture Collections (WFCC) 1976 óta

European Culture Collection Organisation (ECCO) 1983 óta

A NCAIM tagja az UNESCO Network of Microbiological Resources Centres (MIRCEN) hálózatnak  1989 óta.