CURRICULUM VITAE

Name:       Judit Tornai -Lehoczki

Date of Birth:  13th November, 1951

Birthplace:  Budapest

 

EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALITIFICATIONS:

 

1973          B.Sc. University of Horticulture and Food Technology, Budapest

1975          M.Sc. University of Horticulture and Food Technology, Budapest

1977          University Dr.           

1980          Diploma in Education of Engineering, Technical University, Budapest

1995          C.Sc.  Hungarian Academy of Sciences

                   

PROFESSIONAL POSITIONS:

 

Department of Microbiology, University of Horticulture and Food Technology, Budapest

                  1975-1980                Assistant Professor                                     

                  1980-1986                Principal Lecturer                                                                                                                   

 

National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms, Corvinus University of  Budapest

                  1986-1993                Research Fellow, Curator                                                  

                  1993-                        Principal Research Fellow,   Head of  Collection                

                                                                                  

PERSONAL RESEARCH:

 

1975-         Antibacterial activity of different chemicals (disinfectants and food preservatives)

1980-         Modern methods in preservation and maintenance of microorganims,

1990-         Applying of modern molecular biology methods (nDNA/nDNA homology, RAPD analysis, electrophoretic karyotyping, ribotyping) in yeast taxonomy, identification and food microbiology

 

ADDITIONAL  EXPERIENCES:

 

1985-         Participation in the training course on „Yeast Technology” sponsored  by UNESCO, Istambul

1990-         Fellowship (3 months) study of      cell wall analysis, determination of G+C mol%, nDNA/nDNA reassociation of DNA, at German Collection (DSM), Braunschweig, Germany.

1990-         Training course on „Fundamentals of Microbial Physiology and Genetics”, Malta

1991-         UKFCC International Bursary, at  National Collection of Type Cultures (NCTC), London (3 months), Study of  RFLP and blott hybridization,

1994          „Yeast Taxonomy” training course, Sao Paulo

1996        1 weak, Bristol University,  Yeast identification,

1997          1 weak, Bristol University,  Yeast identification    

1999          1 weaks, Tokyo-Wakoshi, Japan Culture collection, Yeast taxonomy

2000          2 weaks, Tokyo-Wakoshi, Japan Culture collection, Yeast taxonomy

2002        1 weaks, Tokyo-Wakoshi, Japan Culture collection, Yeast taxonomy

2003        2 weaks, Tokyo-Wakoshi, Japan Culture collection, Yeast biodiversity

 

 

Publications

 

    Chapters in Hungarian Books

 

 • Lehoczkiné Tornai Judit A baktériumok rendszerezése. In: Élelmiszer-Mikrobiológiai minőségellenőrzés. Szerk.: Lehoczkiné Tornai Judit. Mezőgazda Kiadó 2006, pp. 5-23 ISBN: 963 286 304 6
 • Lehoczkiné Tornai Judit Törzsgyűjtemények Faladatai. In: Élelmiszer-Mikrobiológiai minőségellenőrzés. Szerk.: Lehoczkiné Tornai Judit. Mezőgazda Kiadó 2006, pp. 70-71 ISBN: 963 286 304 6

 

Publications in Hungarian Journals

 • Lehoczkiné Tornai Judit (1979): Konzerviparban alkalmazott fertőtlenítőszerek hatékonyságának vizsgálata. Doktori értekezés.
 • Lehoczkiné Tornai Judit (1987): Élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszerek hatékonyságának vizsgálata. Nagykőrősi Higiéniai Napok, május 13.
 • Lehoczkiné Tornai Judit (1990): Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményének szolgáltatásai. Élelmezési Ipar XLIV. évf. 11, 405-407.
 • Lehoczkiné Tornai Judit és Reichart Olivér (1990): Különböző mikroorganizmusok pusztulása alkohol hatására. Élelmezési Ipar, XLIV évf. 6, 228-232.
 • Pátkai Györgyi és Lehoczkiné Tornai Judit (1992): Fűszernövények antimikrobás hatásának vizsgálata. Konzervipar 4, 113-116.
 • Deák Tibor, Lehoczkiné Tornai Judit (1995): Az élelmiszeripari jelentőségű Saccharomyces és rokon élesztőgomba nemzetségek rendszerezése a molekuláris biológia újabb eredményei tükrében, Élelmezésipar, 5, 140-146.

 

Hungarian posters and presentations

 • Lehoczkiné Tornai Judit (1987): Élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszerek hatékonyságának vizsgálata. Nagykőrősi Higiéniai Napok, május 13.
 • Lehoczkiné Tornai Judit (1988): Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Magyar Nemzeti Gyűjteménye. “Találmányi tevékenység és szabadalmi-licens munka a magyar és a szovjet szervezetek közötti tudományos-műszaki együttműködés” cimű szimpózium, Budapest, szeptember 12.
 • Lehoczkiné Tornai Judit (1990): Tapasztalatok a mikroorganizmusok korszerű tartósításáról. Lippay János Tudományos Ülés. 16. old.
 • Pátkai Györgyi, Lehoczkiné Tornai Judit (1990): Tartósítószerkombinációk alkalmazási lehetőségei a házi tartósításban. Előadás Lippay János Tudományos Ülés. 8. old.
 • Lehoczkiné Tornai Judit, Németh András (1992): Diaminopimelinsav kimutatásának jelentősége baktériumok identifikálásában. Előadás Lippay János Tudományos Ülés. 404. old.
 • Pátkai Györgyi, Lehoczkiné Tornai Judit (1992): Fűszernövények antimikróbás hatásának vizsgálata. Lippay János Tudományos Ülés. 398. old.
 • Pátkai Györgyi, Lehoczkiné Tornai Judit (1992): Fűszernövények antimikrobás hatásának vizsgálata zöldségkészítményekben. Előadás. MTA, EKB, MÉTE, KÉKI Közös Tudományos Kollokvium. Budapest, június 26.
 • Lehoczkiné Tornai Judit, Dlauchy Dénes (1993): Aktív fruktóz transzport jelentősége a Saccharomyces sensu stricto csoport tagjainak elkülönítésében. Magyar Mikrobiológiai Társaság 1993. évi Naggyűlés, Győr. Összefoglaló, 104. oldal
 • Lehoczkiné Tornai Judit, Dlauchy Dénes, Péter Gábor (1994): Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a sensu stricto Saccharomyces-ek taxonómiai elkülönítésében, előadás, MMT Nagygyűlés Szolnok, augusztus 23-25. Összefoglaló 15. old.
 • Lehoczkiné Tornai Judit, Kiss Gabriella (1995): Malassezia pachydermatis törzsek kariotipusának vizsgálata, előadás, MMT Állat­orvos­tudományi Bizottsága, Akadémiai beszámoló, Budapest, január 24. 15. old.
 • Deák Tibor, Lehoczkiné Tornai Judit (1995): Az élelmiszeripari jelentőségű Saccharomyces és rokon élesztőgomba nemetségek rendszerezése a molekuláris biológia újabb eredményei tükrében, Élelmezésipar, 5, 140-146.
 • Dlauchy Dénes, Lehoczkiné Tornai Judit, Péter Gábor (1997): Riboszómális DNS-fingerprinting alkalmazása az élesztőgombák azonosításában. Előadás, MTA-ÉKB Élelmiszer-Mikrobiológiai Munkabizottságának 1997. októberi Ülése.
 • Lehoczkiné Tornai Judit (1997): Saccharomyces sensu stricto csoportba tartozó fajok elkülönítése gélelektroforézises kariotipizálással és RAPD analízissel. MTA, Általános Mikrobiológiai Bizottság ülése, április 30.
 • Martin Andrea, Micsinai Adrienn, Tabajdiné Pintér Veronika, Lehoczkiné Tornai Judit (2004). PCR alapú diagnosztikai módszerek fejlesztése és validálása élelmiszerekben előforduló patogén mikroorganizmusok kimutatására. MMT 2004. évi Naggyűlés, augusztus
 • Katalin Kőhegyi-Szántai, Lehoczkiné Tornai Judit (2005): Természetes és mesterséges szárítású Burley dohány mikroorganizmus populációjának összevetése (Comparison of Microbial Community structure of Burley Tobaccos Manufactured with Two Curing Methods)Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak, Budapest, 2005. október 19-20. Összefoglalók, Élelmiszertudományi Kar 2005. p. 168-169.
 • Katalin Kőhegyi-Szántai, Lehoczkiné Tornai Judit (2005): Különböző módon feldolgozott Burley dohány baktérium populációjának vizsgálata (Study of Bacterial population of Burley Tobacco Manufactured with Two Different Methods)
 • Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak, Budapest, 2005. október 19-20. Összefoglalók, Élelmiszertudományi Kar 2005. p. 170-171.
 • Micsinai Adrienn, Tabajdi V., Fodor A., Lehoczkiné Tornai Judit (2005). PCR alapú diagnosztikai módszerek fejlesztése és validálása élelmiszerekben előforduló patogén mikroorganizmusok kimutatására. Hungalimentaria 2005. április 19-20.
 • Szűcs Erzsébet, Lehoczkiné Tornai Judit, Péter Gábor (2005): Élesztőszelekció az egri vörösborok egyediségének biztosítása érdekében, Yeast selektionto ensure the iniqueness og red wines in Eger, Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak, Budapest, 2005. október 19-20. Összefoglalók, Élelmiszertudományi Kar 2005. p. 178-179.
 • Hevesi M., Lehoczkiné Tornai J., Hudák I. És Palkovics L. (2008) Biológiai védekezésre alkalmas bacterium (HIP32) összehasonlítása Pantoea fajokkal és izolátumokkal. Kutatási nap, Újfehértó, 2008. január 22.

 

Book chapters

 • Deák T., Török T., Lehoczkiné Tornai J., Reichart O., Tabajdiné-Pintér V., Fábri I. (1986): Comparation of general purpose media for the enumeration of moulds and yeasts. In: King,A.D., Jr. Pitt.J.L., Beuchat, L.R., Corry, J.E.L. (eds): Methods for the mycological examination of food. Plenum Press, New York. London. pp. 114-119.

 

     Publications in peer-reviewed journals

 1. Reichart O., Lehoczki Tornai J. (1992): Effect of water activity on the kinetics of destruction of Escherichia coli by chemicals, Acta Alimentaria, 21.(2) 115-122.
 2. Judit Tornai-Lehoczki, Dénes Dlauchy, Tibor Deák (1994): Significance of active fructose transport in the differentiation of the Saccharomyces sensu stricto group. Letters in Applied Microbiology 19, 173-176. (3 hivatkozás, Impakt faktor 1.04)
 3. Judit Tornai-Lehoczki, Gábor Péter, Dénes Dlauchy, Tibor Deák (1996): Some remarks on "A taxonomic key for the genus Saccharomyces" (Vaughan Martini and Martini 1993). Antonie van Leeuwenhoek 69, 229-233. (11 hivatkozás, Impakt faktor 2.173)
 4. J. Tornai-Lehoczki and D. Dlauchy (1996): An oppotunity to distinguish of  Saccharomyces sensu stricto by electrophoretic separation of the larger chromosomes. Letters in Applied Microbiology 23, 227-230. (19 hivatkozás, Impakt faktor 0.948)
 5. Péter, G., Tornai-Lehoczki, J., Deák, T. (1997): Candida novakii, sp. nov. a new anamorphic yeast species of ascomycetous affinity. Antonie van Leeuwenhoek 71: 375-378. (2 hivatkozás, Impakt faktor 1.81)
 6. D. Dlauchy, J. Tornai-Lehoczki, G. Péter,  (1999): Restriction Enzyme analysis of PCR Amplified rDNA as a Taxonomic Tool in Yeast Identification, Syst.Appl. Microbiol. 22, 445-453. (31 hivatkozás, Impakt faktor 1.49)
 7. G. Péter, J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy & G. Vitányi  (2000): Pichia sporocuriosa sp. nov., a new yeast isolated from rambutan,  Antonie van Leeuwenhoek 77: 37-42. (3 hivatkozás, Impakt faktor 2.555)
 8. J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy (2000): Delimination of breewing yeast strains using different molecular techniques, Int. Journal of Food Microbiology 62, 37-45. (10 hivatkozás, Impakt faktor 1.848)
 9. T. Deák, J. Chen, D.  A. Golden, M. S.  Tapia, J. Tornai-Lehoczki, B. C. Viljoen, M. T. Wyder, L. B. Beuchat (2001): Comparison of dichloran 18% glycerol (DG18) agar with general purpose mycological media for enumerating food spoilage yeasts, Int. J. of Food Microbiol.67, 49-53. (9 hivatkozás, Impakt faktor 1.579)
 10. L. R. Beuchat, E. Frandberg, T. Deak, S. M: Alzamora, J. Chen, S. Guerrero, A. López-Malo, I. Ohlsson, m. Olsen, J:M: Pienado, J. Schnurer, M.I. de Siloniz J. Tornai-Lehoczki (2001): Performance of mycological media for supporting colony formation by desiccated food-spoilage yeasts: an inter-laboratory study, Int. J. of Food Microbiol.70, 89-96. (2 hivatkozás, Impakt faktor 1.579)
 11. Yasushi Niwata, Masako Takashima, Judit Tornai-Lehoczki, Tibor Deák and Takashi Nakase (2002): Udeniomyces pannonicus sp. nov., a ballistoconidium-forming yeast isolated from leaves of plants in Hungary , Int.J. of Systematic and Evolutionary Microbiology 52, 1887-1892. (3 hivatkozás, Impakt faktor 2.004)
 12. Dlauchy, D.; Lehoczki-Tornai, J.; Fülöp L. & Péter, G. (2003): Pichia (Komagataella) pseudopastoris sp. nov., a new yeast species from Hungary. Antonie van Leeuwenhoek. 83: 327-332. (3 hivatkozás, Impakt faktor: 1,458)
 13. Péter, G.; Lehoczki-Tornai, J.; Fülöp L. & Dlauchy, D. (2003): Six new methanol assimilating yeast species from wood material. Antonie van Leeuwenhoek. 84: 147-159. (5 hivatkozás, Impakt faktor: 1,458)
 14. Tornai-Lehoczki J, Peter G, Dlauchy D. (2003): CHROMagar Candida medium as a practical tool for the differentiation and presumptive identification of yeast species isolated from salads. Int J Food Microbiol. 86:189-200. (3 hivatkozás, Impakt faktor: 2,261)
 15. Gábor Péter, Dénes Dlauchy, Rita Vasdinyei, Judit Tornai-Lehoczki, Tibor Deák (2004): Candida galli sp. nov., a new yeast from poultry. Antonie van Leeuwenhoek. 86: 105-110. (3 hivatkozás, Impakt faktor: 2,915)
 16. Péter G., Tornai-Lehoczki J., Suzuki M. and Dlauchy D. (2005): Metschnikowia viticola sp. nov., a new yeast species from grape. Antonie van Leeuwenhoek. 87:155-60. (3 hivatkozás, Impakt faktor: 1.483)
 17. Peter G, Dlauchy D, Tornai-Lehoczki J, and Kurtzman CP (2005): Kuraishia molischiana sp nov., the teleomorph of Candida molischiana. Antonie van Leeuwenhoek 88: 241-247. (1 hivatkozás, Impakt faktor: 1.483)
 18. Peter G, Dlauchy D and Tornai-Lehoczki J  (2006): Candida floccosa sp. nov., a novel methanol-assimilating yeast species. Int J Syst Evol Microbiol. 56:2015-2018. (Impakt faktor: 2.662) 
 19. Peter G, Tornai-Lehoczki J, Shin KS and Dlauchy D. (2007): Ogataea thermophila sp. nov., the teleomorph of Candida thermophila. FEMS Yeast Res. 7:494-496. (1 hivatkozás, Impakt faktor 2,812 )
 20. Peter G, Dlauchy D and Tornai-Lehoczki J  (2007): Ogataea allantospora sp. nov., an ascomycetous yeast species from phylloplane. Antonie van Leeuwenhoek 92: 443-448. (1 hivatkozás, Impakt faktor 1,547)
 21. Péter G, Tornai-Lehoczki J and Dlauchy D. (2008) Ogataea nitratoaversa sp. nov., a methylotrophic yeast species from temperate forest habitats. Antonie Van Leeuwenhoek 94: 217-22. (Impakt faktor 2008-ben: 1.637)
 22. Péter, G. ; Tornai-Lehoczki, J. and Dlauchy, D. (2009): Candida ogatae sp. nov., an anamorphic member of the Kuraishia clade. FEMS Yeast Research. 9: 328-333 (Impakt faktor 2008-ben 2,579 )
 23. Péter, G. ; Tornai-Lehoczki, J. and Dlauchy, D. (2009): Trichomonascus apis sp. nov., a heterothallic yeast species from honeycomb. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 59:1550-1554. (Impakt faktor 2008-ben 2,222)
 24. Péter, G. ; Tornai-Lehoczki, J. and Dlauchy, D. (2009): Ogataea populialbae sp.nov., a yeast species from white poplar. FEMS Yeast Research. 9: 936-941. (Impakt faktor 2008-ben 2,579 )
 25. Péter, G. ; Tornai-Lehoczki, J. and Dlauchy, D. (2010): Ogataea pignaliae sp. nov., the teleomorph of Candida pignaliae. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. In press. (Impakt faktor 2008-ben 2,222)

 

Cumulativ impact factor: 45.344

Citations: 133

 

Posters and presentations

 • Török T., Lehoczkiné Tornai Judit, Deák Tibor (1988): Services for biotechnology microbial databank and industrial patent depository. Biotechnological Symposium, Berlin.
 • Török T., Tornai Judit, Deák T. (1988): Survival of Bacteria, Moulds and Yeasts After Liophilization. Poster abstract, The Sixth International Congress of Culture Collections. Maryland in suburban Washington, Abstract Book USA p.73.
 • Lehoczkiné Tornai Judit (1989): National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms WFCC Newsletter, 3, 5-7.
 • Deák Tibor, Lehoczkiné Tornai Judit (1992): Working Experiences of the National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms. ICCC-VII. Biodiversity and the Role of Culture Collection, Peking. Abstract Book p. 37.
 • Reichart Olivér, Lehoczkiné Tornai Judit (1993): Mathematical modelling of the effect of water activity on the disinfection kinetics of Escherichia coli. Food Micro, 93 “Novel Approoches Howards Food Sofety Assurance” Book of Abstract. p. 47.
 • J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy, G. Péter T. Deák (1994): Revision by current molecular methods of Saccharomyces strains maintained at the NCAIM poster, IUMS Congress, Prague,  July 3-8. Abstract Book p. 87. 
 • Tibor Deák, Judit Lehoczki (1994): Methods for Detecting and Identifying Foodborne Yeasts, lecture, ASM General Meeting, Washington, May 21-25.
 • Judit Tornai-Lehoczki, Dénes Dlauchy, Gábor Péter (1994): Taxonomic revision of Saccharomyces sensu stricto strains of NCAIM, poster, XIII ECCO Meeting and MINE Meeting Louvain -la Neuve, June 30th -July1st. Abstract Book p. 24.
 • J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy (1995): Electrophoretic karyotypes of Hungarian wine and brewing yeasts. Yeast 11, Spec. Issue p. 605.
 • J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy, T. Deák (1995): RFE karyotyping of yeast strains. Int. Biodiversity Seminar ECCO XIV. Meeting, Slovenia, Abstract Book p. 143.
 • J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy, T. Deák and I. Balogh (1995): RFE karyotyping and RAPD analysis of yeast strains. 12th Congress of the Hungarian Society for Microbiology, Abstract  book.
 • Mani K, Tornai-Lehoczki, Peter G, Dlauchy D, Deak T (1996): Use of RAPD PCR in the identification of yeasts isolated from Indian foods. 16 th Int. Symp. ICFMH, Food Micro 96 Book of Abstract, 6/P19, p.204
 • Mani K, Tornai-Lehoczki , Peter G,  Deak T (1996): Molecular typing of industrial yeast strains used for production of Indian beverages. 16 th Int. Symp. ICFMH, Food Micro 96 Book of Abstract, 6/P18, p.203
 • Tornai-Lehoczki , Peter G,  Deak T (1996):  Rapid molecular identification of industrially important Saccharomyces. 16th Int. Symp. ICFMH, Food Micro 96 Book of Abstracts, 6/P22, p. 207. 
 • J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy (1997): Molecular characterization of Saccharomyces cerevisiae strains. 8th European Congress on Biotechnology. August 17-21. Abstract Book p.183.
 • J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy (1997): Genetic diversity of wine-making yeast strains isolated from various historical Hungarian wine regions. 18th International Specialized Symposium on Yeasts. August 24-29. Abstact Book p. 83.
 • J. Tornai-Lehoczki, (1998): Differentiation of brewing yeast strains according to their karyotype patterns. Lecture, RIKEN, Japan Collection of Microorganisms, November, 8.
 • J. Tornai-Lehoczki, (1998): Researh programs in the NCAIM, Chiba University, Japan, November, 9.
 • J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy, G. Péter and J. Corry (1999): Differentiation of brewing Yeast strains using different molecular techniques. lecture, 2 nd International Alcohol production Workshop, 29 March-2 April, Matanzas, Cuba
 • D. Dlauchy, J. Tornai-Lehoczki and G. Péter (1999): Yeast identification using restriction analysis of PCR amplified rDNA. ECCO XVIII Annual General Meeting, May 26-28, Sestri Levante, Italy, Abstract book, P 10.
 • J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy and G. Péter (1999): Taxonomic investigation of brewing yeast of PCR amplified rDNA. ECCO XVIII Annual General Meeting, May 26-28, Sestri Levante, Italy, Abstract book,  P 10.
 • J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy and G. Péter (1999): Differentiation of  brewing yeast strains.Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, vol 46, numbers 2-3. 349.
 • G. Péter, J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy (1999): Three new yeast species from Hungary. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, vol 46, numbers 2-3. 323.
 • D. Dlauchy, J. Tornai-Lehoczki, G. Péter, (1999): Identification of foodborne yeasts on the basis of 18S rDNA.13th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, August 29-September 1, 1999.
 • Tornai-Lehoczki J & Péter G.,  (2000): Typing of foodborne, food spoilage and opportunistic pathogenic yeasts on " CHROM-agar Candida" medium, YSY 2000, Tenth Int. Symp. on Yeasts, Papendal, Arnheim. The Netherlands, 27 august-1 September
 • D. Dlauchy, J. Tornai-Lehoczki, G. Péter (2000): Identification of yeasts associated with food. Presentation, „Novel Processes and Control Technologies in the Food Industry”, NATO-ASI meeting, Antalya, Turkey.
 • L. R. Beuchat, E. Frandberg, T. Deak, S. M: Alzamora, J. Chen, S. Guerrero, A. López-Malo, I. Ohlsson, M. Olsen, J:M: Pienado, J. Schnurer, M.I. de Siloniz J. Tornai-Lehoczki (2001): Performance of mycological media for supporting colony formation by desiccated food-spoilage yeasts: an inter-laboratory study, IAFP 88th Annual Meeting, Minneapolis, Minnesote Augustus 5-8.
 • J. Tornai-Lehoczki (2002): Application of CHROMagar Candida medium for rapid differentiation of yeasts. Lecture on Chiba University, Japan, April14, 2002
 • M. Takashima, T. Nakase, J. Tornai-Lehoczki, T. Deák, T. Kudo (2003): DNA polymorphism found in the internal transcribed spacer (ITS) region of Udeniomyces pyricola 1st FEMS Congress of European June 29-July3, 2003 Ljubljana, Slovenia. Abstract book, pp. 104.
 • Gábor Péter, Dénes Dlauchy, Rita Vasdinyei, Judit Tornai-Lehoczki & Tibor Deák (2003). A Yarrowia lipolytica-like yeast species of chicken origin. Interactions between Yeasts and other Organisms. 23rd International Specialised Symposium on Yeasts. 26-29 August, 2003. Budapest, Hungary. Abstract book, pp. 100.
 • Judit Tornai-Lehoczki, Gábor Péter and Dénes Dlauchy (2003): Application of CHROMagar Candida Medium for Differentiation of Foodborne and Food Spoilage Yeasts. Interactions between Yeasts and other Organisms. 23rd International Specialised Symposium on Yeasts. 26-29 August, 2003 Budapest, Hungary. Abstract book,  pp. 105.
 • M. Takashima, T. Nakase, J. Tornai-Lehoczki, T. Deák, M. Suzuki, T. Kudo (2003): Intraspecies phylogeography of Udeniomyces pyricola based ont the sequences of intergenic spacer region 1 of rDNA. 23rd International Specialised Symposium on Yeasts August 26-29, 2003. Budapest, Hungary. Abstract book, pp. 104.
 • Z. Syposs and J. Tornai–Lehoczki (2003): Application of acidified (pH:4.0) Linden Grain medium as a microbiological validation tool in the aseptic beverage PET technology 23rd International Specialised Symposium on Yeasts 26-29 August, 26-29, 2003. Budapest, Hungary. Abstract book, pp. 25.
 • Gábor Péter, Dénes Dlauchy, Rita Vasdinyei, Judit Tornai-Lehoczki & Tibor Deák (2003). Candida sp. nov., a new  yeast species of poultry origin. October 9-11, 2003 Balatonfüred, Hungary. Abstract book,
 • Judit Tornai-Lehoczki, Gábor Péter, Bennie C. Viljoen and Dénes Dlauchy (2004): Study of Hungarian Wine Yeast Strains. Yeasts in Science and Biotechnology. International Congress on Yeasts. 15-20 August 2004, Rio de Janeiro, Brazil. (poszter)
 • Gábor Péter,  Judit Tornai-Lehoczki, Motofumi Suzuki and Dénes Dlauchy (2004): A New Metschnikowia Species From Grape. Yeasts in Science and Biotechnology. International Congress on Yeasts. 15-20 August 2004, Riode Janeiro, Brazil. (poszter)
 • Gábor Péter,  Masako Takashima,  Motofumi Suzuki, Tibor Deák, Dénes Dlauchy, Judit Tornai-Lehoczki, (2004): The yeast flora of a sauerkraut fermentation. Tenth International Congress for Culture Collection. 10-15 October 2004, Tsukuba, Japan, Abstrack book 646 pp. 
 • Motofumi Suzuki, Miyoke Ide, Moruya Ohkuma,,  Gábor Péter, Dénes Dlauchy, Judit Tornai-Lehoczki, Tibor Deák(2004): A new yeast species of the genus Candida in the yarrowia clade isolated from a Japanase termite. Tenth International Congress for Culture Collection. 10-15 October 2004, Tsukuba, Japan, Abstrack book 554 pp.
 • Gábor Péter,  Judit Tornai-Lehoczki, Motofumi Suzuki and Dénes Dlauchy (2004): Metschnikowia sp. nov. the teleomorphic state of Candida kofuensis.Tenth International Congress for Culture Collection. 10-15 October 2004, Tsukuba, Japan, Abstrack book 534 pp.
 • Péter, G.; Dlauchy, D.; Vasdinyei, R.; Tornai-Lehoczki, J.; Deák, T. (2004): Candida galli sp. nov., a new yeast from poultry. Antonie van Leeuwenhoek. 86: 105-110.
 • Péter, G.; Tornai-Lehoczki, J.; Suzuki, M. and Dlauchy, D. (2004): Metschnikowia viticola sp. nov., a new yeast species from grape. Antonie van Leeuwenhoek. Accepted for publicationű
 • Katalin Kőhegyi-Szántai and Judit Tornai Lehoczki (2005): Changes in the microbial community structure during Burley tobacco processing. 24th ECCO (European Culture Collections' Organization) Annual General Meeting, May 25-27, 2005 in Riga, Latvia.
 • Katalin Kőhegyi-Szántai and Judit Tornai Lehoczki (2005): Mycobiota of Cured Burley Tobaccos, 3rd Hungarian Mycological Conference, 2005 May, 26-27
 • Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Volume 52, Number 2, 2005 p. 264-265.
 • Katalin Kőhegyi-Szántai and Judit Tornai Lehoczki (2005): Comparison of the Microbial Community Of Air-cured and Flue-cured Tobaccos 1st Central European Forum for Microbiology (CEFORM), Keszthely October 26-28, 2005
 • Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Volume 52, Supplement, Astracts, p. 77
 • Masako Takashima, Akira Yamazaki, Hisashi Kawasaki Tsuyoshi Nakamatsu, Judit Tornai-Lehoczki, Tibor Deak, Yoshimi Benno and Takashi Nakase (2005): Inter-and Intra Species Diversity of Dioszegia crocea and Related Taxa. Meeting of the International Union of Microbiological Societies (IUMS) San-Francisco, July 24-29.
 • Judit Tornai-Lehoczki, Péter Gábor, Erzsébet Szűcs, Dénes Dlauchy, Zoltán Naár (2005): selection of Yeasts derived from grape and natural fermentation for development of region specific starter cultures. XXIV ISSY Conference, from September 28 to October 2, Valencia, Abstrack book pp. 226
 • Péter, G.; Tornai-Lehoczki, J.; Dlauchy, D. (2005): On the taxonomy of the genus Kuraishia. Third Hungarian Mycological Conference. May 26-27, 2005. Mátraháza, Hungary. Acta Microbiologica et immunologica Hungarica 52: 237-238.
 • Tóbiás, A.-Tornai-Lehoczki, J.–Szalai, Z.(2007):Testing of suitable materials for ecological seed treatment, International Ph.D. Students Conference. University of  South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture, 17th, April, České Budějovice, Czech Republic, Proceeding. ISBN: 978-80-7040-972-5.
 • Tóbiás, A.-Lehoczki-Tornai, J.-Szalai, Z.-Ferenczy, A. Radics, L.-Divéky-Ertsey, A. 2007): In vitro examination of ecological seed treaters against seedborne bacterial disease of tomato and pepper, 6th International Conference of PhD students, 12-18. August, Book Abstracts, 161-166.
 • Tóbiás, A.- Lehoczki-Tornai, J.-Szalai, Z.-Radics, L. (2007): In vitro examination of the inhibition effect of different materials on seed borne bacterial disease of tomato and pepper, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, Supplement 54,133-134. 15th International Congress on the Hungarian Society for Microbiology 18-20 July, Budapest Hungary
 • Judit Lehoczki-Tornai,  Gábor Péter, Erzsébet Szűcs, Csaba Hajdú and József  Szarvas (2007): Isolation and selection of yeast strains in Eger wine district, International Specialized Symposium on Yeasts, 3-7 June 2007, Sorrento, Abstract book pp.118. 
 • Erzsébet Szűcs, Judit Lehoczki-Tornai,  Gábor Péter, Csaba Hajdú and József  Szarvas (2007): Selection of indigenous Saccharomyces cerevisiae strains in Eger wine district, World Congress of Vine and Wine, Budapest, 10-16, June, Abstrack book CD.
 • Tóbiás, A.-Tornai-Lehoczki, J.–Szalai, Z. 2008): Testing of different seed treatment materials on seed borne bacterial disease of tomato and pepper, First Symposium on Horticulture in Europe, 17-20 February, Vienna, Austria.
 • Péter, G.; Tornai-Lehoczki, J.; Dlauchy, D. (2008): Methanol-Assimilating Yeasts – Genetic Diversity and Taxonomic Reclassification. 12th International Congress on Yeasts. August 11-15, 2008. Kyiv, Ukraine. Book of Abstracts. pp.19.
 • Pap K, Tornai-Lehoczki, J Syposs Z., (2008): Comparison of visual growth and surviving number of colony forming units of moulds in different bottled waters, IUMS XII. International Congress of Mycology, 5-9 August 2008, Istanbul, Abstract book pp. 86.
 • Zubor Zs. and Tornai-Lehoczki J.  (2008): Difficulties in detection and enumeration of Listeria species, IUMS XII. International Congress of Bacteriology, 5-9 August 2008, Istanbul, Abstract book 136.
 • Tóbiás A. and  Tornai-Lehoczki J.  (2008): Testing of envinronmental friendly materials used in plant protection with different in vitro methods. IUMS XII. International Congress of Bacteriology, 5-9 August 2008, Istanbul, Abstract book 151.
 • Pap K, Tornai-Lehoczki, J Syposs Z. (2008). Detecting of mould growing in carbonated and non-carbonated bottled water samples, Food Micro 1-4 September 2008, Aberdeen, Scotland, Abstract book
 • Hevesi M., Tornai-Lehoczki J., Tóth M., Végh A., Petróczy M., Palkovics L., 2008. Characterization of HIP 32 bacterium antagonistic to / Erwinia /amylovora/. Host COST 864 Workshop.-Pathogen Interactions in Pome Fruts. 14-16, May. Izmír Turkey. Abstr. 52-53.
 • Péter, G.; Tornai-Lehoczki, J.; Dlauchy, D. (2008): A new methylotrophic yeast species from phylloplane. Fourth Hungarian Conference of Mycology. May 29-31, 2008. Debrecen, Hungary. Acta Microbiologica etImmunologica Hungarica 55, 237.
 • Tornai-Lehoczki, J.; Péter, G.; Kőhegyi-Szántai K. (2008): Effect of microbiological contamination of tea products on human health hazards. Fourth Hungarian Conference of Mycology. May 29-31, 2008. Debrecen, Hungary. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 55, 253.
 • Zubor–Nagy Zsuzsanna and Tornai-Lehoczki Judit (2009): The difficulties in the detection of Listeria monocytogenes. Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak, Budapest, 2009. október 28-30. Összefoglalók, Élelmiszertudományi Kar. p.62.
 • Zubor–Nagy Zsuzsanna and Tornai-Lehoczki Judit (2009): Study of the reliability of the Listeria monocytogenes confirmation tests. EFFoST Conference, 11-13 november 2009, Budapest, Hungary Abstract book P 219.