Name NCAIM Number
Candida santamariae var. santamariae