Bacillus subtilis (Ehrenberg 1835) Cohn 1872
NCAIM Number B.01222
Other Collection Number
Strain Name
Mutant
Strain Status
Strain History
Previous Name
Typestrain of
Depositor
Isolator
Isolation source
Isolation Type
Restriction Hazard Group 1
Name of Medium NCAIM 0025 - Nutrient agar 30°C
Notes and applications

ID checked by 16S sequencing
>B.01222_13#27F
TGCAAGTCGAGCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTA
ACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGG
ATGGTTGTcTGAACCGCATGGTTCAGACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAGAT
GGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAG
CCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGA
GGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGT
GATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATA
GGGCGGCACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCA

Literature